Home

Om in het Slotervaart Ziekenhuis van Amsterdam goede patiëntenzorg te garanderen is het doen van wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van vervolgopleidingen voor de in het ziekenhuis werkende artsen onmisbaar.  Daarnaast zijn patiënten gebaat bij een goede leefomgeving binnen het ziekenhuis.
De SHARE FOUNDATION is de stichting die in het leven geroepen is om een financiële bijdrage te leveren aan deze patientenzorg.

Speerpunten
De vier speerpunten van de SHARE FOUNDATION
Home
Onderzoek naar bloedstolling en infectieziektes, hormoonstofwisseling, vaatverkalking en kanker, maar ook naar nieuwe orthopedische implantatietechnieken.
Home
Onderzoekers worden gesponsord zodat ze opleidingen kunnen volgen. Velen zijn al gepromoveerd. Op de volgende pagina zijn deze promovendi terug te vinden.
Home
Kunstenaars exposeren belangeloos in de toegankelijke ruimtes van het Slotervaart ziekenhuis. De SHARE FOUNDATION vergoedt de onkosten die daarvoor gemaakt worden.
Home
Het inrichten van een prettige omgeving voor patiënten en personeel, door de aanschaf van meubilair en het organiseren van bv een muziekevenement.
De SHARE FOUNDATION is een stichting die financieel onafhankelijk van het MC Slotervaart functioneert en is opgericht door de artsen zelf. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, zodat de donaties volledig kunnen worden besteed aan de doelstelling van de stichting.
Binnen het Slotervaart ziekenhuis wordt de financiering van het wetenschappelijk onderzoek verzorgd door de SHARE FOUNDATION, die hiervoor afhankelijk is van donaties.

Wilt u een donatie doen, donateur worden of wilt u meer weten over de SHARE FOUNDATION?
Stuur dan een mail naar Info@share-foundation.nl
Of doe uw donatie op bankrekeningnummer
NL77 TRIO 0197 7224 82 t.n.v. SHARE FOUNDATION